Cando penso que te fuches,
                     negra sombra que me asombras,


ó pé dos meus cabezales


                   tornas facéndome mofa.

 

 

 

Cando maxino que es ida,

               


no mesmo sol te me amostras, 

                        
i eres a estrela que brila,

 


i eres o vento que zoa.

                                

Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.

 

    En todo estás e ti es todo,

         
pra min i en min mesma moras,


nin me abandonarás nunca,


sombra que sempre me asombras

Rosalia de Castro Follas Novas, 1880